มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มอบทุนเพื่อจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 25-26 มกราคม 2560 พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ พระมหาจำเริญ เขมวีโร และพระมหาอภิชาติ สุทธิญาโณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ มอบทุนเพื่อจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 โรงเรียน
 
1 โรงเรียนบ้านบางเตย
2 โรงเรียนบ้านหนองหนอน
3 โรงเรียนวัดโดน
4 โรงเรียนราษฎร์บำรุง
5 โรงเรียนบ้านปากช่อง
6 โรงเรียนบ้านปลายคลอง
7 โรงเรียนวัดโคกกะถิน
8 โรงเรียนวัดบางหว้า
9 โรงเรียนบ้านบางไทร
10 โรงเรียนบ้านบางนกวัก