มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าร่วมงาน "รวมพลังศรัทธาเพื่อความมั่นคงของชีวิต สู่มัสยิดชีอารุดดีน"!! 

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ คณะ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ คณะรองผู้ว่าฯ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ร่วมพบปะแขกผู้มีเกียรติ พบปะผู้ที่มาร่วมงาน และร่วมขึ้นเวทีภายในงาน "รวมพลังศรัทธาเพื่อความมั่นคงของชีวิต สู่มัสยิดชีอารุดดีน" ณ บ้านสระบัว ม.6 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช