มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูปิยธรรมโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบรรพต 

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูปิยธรรมโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบรรพต ณ.เมรุชั่วคราว วัดสุวรรณบรรพต อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช