มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เข้าร่วมกิจกรรมและบริการน้ำดื่ม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 

 

 

 
เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 29 มิถุนายน 2557 มูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าร่วมกิจกรรมและบริการน้ำดื่ม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกิจกรรมการแสดงต่างๆจากนักเรียน และเยาวชน การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา และกิจกรรมเต้นแอโรบิคแดนซ์