มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจ เรียนเชิญรับประทานอาหารเจ ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2559 นี้ 

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล เรียนเชิญรับประทานอาหารเจ ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2559 นี้ เวลา 11.00 น.- 19.00 น. ณ มูลนิธิประชาร่วมใจ (สำนักงานชั่วคราว) วัดบูรณาราม ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์. 075-345599 , 075-318833