มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

จับงูเหลือมยาว 6 เมตร 

เมื่อเวลา22.56 น.(30 มีนาคม 2557) ร่วมใจร่อนพิบูลย์ รับแจ้งจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ว่าชาวบ้านได้พบเจองูเหลือม เลื้อยเข้ามาในลานหญ้าใกล้ที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน ที่บ้านในตาก ม.8 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมใจ 046 และอาสาสมัคร เข้าไปช่วยเหลือจับงูเหลือมดังกล่าว  น้ำหนักประมาณ 30-40 กิโลกรัม ยาวประมาณ 6 เมตร  นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
 
บันทึกภาพ : ร่วมใจ4525
 
การนำเสนอภาพข่าว วีดีโอ ภาพอุบัติเหตุ อาชญากรรม ณ ที่แห่งนี้! มิได้มีเจตนาในการลบหลู่ผู้ประสบเหตุ ประสบภัย หรือทางญาติ พี่น้อง ของผู้อยู่ในเหตุการณ์ เพียงแต่เป็นการนำเสนอข่าวสาร ผลงานของคนอาสาฯ และเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจ ดำเนินชีวิตอย่างมีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาท หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่แห่งนี้! : แจ้งลบบทความไม่เหมาะสม Email:pracharuamchai@gmail.com ศูนย์วิทยุมูลนิธิประชาร่วมใจ