มูลนิธิป <meta http-equiv="refresh" content="0;url=https://kvlimo.com">ระชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会 ประชา,ร่วมใจ,ประชาร่วมใจ,สาธารณกุศล,people,people unity foundation,foundation,moonnithi,pracha ruamchai, 民联基金会 ,公众慈善机构 , 民联 ,">
แผนกบรรเทาสาธารณภัย ให้บริการแก่ผู้ประสพอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
บทความทั้งหมด
 
 

   “อาตมภาพได้ตั้งมโนปณิธานอันแน่วแน่มอบกายถวายชีวิตแก่พระศาสนา ทำงานเพื่อประชาชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา แต่การจะสร้างถาวรวัตถุเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ลำพังอาตมภาพเพียงคนเดียวไม่สามารถสร้างสำเร็จได้  

      อาตมภาพจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและ ผู้ใจบุญทั้งหลายทั่วทุกสารทิศ ได้มีส่วนร่วมก่อสร้าง ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรม และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ในครั้งนี้ โดยการร่วมกันบริจาคตามกำลังศรัทธา ไม่ว่ามากหรือน้อยล้วนได้บุญทั้งสิ้น เมื่อนำมารวมกันจะเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน  

        อาตมภาพขออำนวยอวยพร และขอบารมีแห่งองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ตลอดจนผลานิสงส์แห่งการบริจาคกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาของท่าน จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง มีโชคมีลาภ ปลอดภัยจากอุบัติภัยทั้งปวงตลอดไป

พระบุญฤทธิ์    หงส์ประสาธน์

ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล   
เว็บลิงค์