มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

อาสาสมัครประชาร่วมใจ ตั้งจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2558อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ตั้งจุดบริการบริการประชาชน อำนวยความสะดวก ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2558  
ตามเส้นทางในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
 
*ถนนตัดใหม่เลียบทางรถไฟ มะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช 
 
*ทล.401 นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี 
-บ้านปากพยิง อ.เมือง 
-สามแยกศาลาบางปู อ.เมือง
-บ้านสระแก้ว อ.ท่าศาลา
 
*ทล.4103 ศาลาบางปู-แยกนาพรุ
-แยกเบญจมฯ อ.เมือง
-ไชยมนตรี อ.เมือง
 
*ทล.403 นครศรีธรรมราช-ร่อนพิบูลย์
-บ้านไม้หลา อ.ร่อนพิบูลย์
*ทล.403 ทุ่งสง - จ.ตรัง
-รัษฎา อ.รัษฎา จ.ตรัง
 
*ทล.403 หลังสวนหลวง ร.5 เทศบาลเมืองทุ่งสง
 
*ทลเอเชีย 41 (AH2)
-แยกหนองดี อ.นาบอน
-แยกบ้านจำปา อ.ทุ่งสง
-บ้านช่องเขา อ.ร่อนพิบูลย์
 
*ทล.4151 อ.บางขัน
-แยกสวนป่า 
-แยกลำนาว 
 
*ทล.4016 อ.พรหมคีรี-อ.นบพิตำ
-บ้านในตูล ต.นาเหรง 
 
*ทล.4140 อ.ท่าศาลา-อ.นบพิตำ
-บ้านกะหรอ
 
แจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ ผู้ป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉิน โทร.075-345599, 075-318833 ตลอด 24 ชั่วโมง