มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
ร่วมบริจาค
 

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสบทบทุนโครงการก่อสร้าง ได้ดังนี้

 

1.   บริจาคโดยตรงด้วยตัวเองที่ มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล(สำนักงานชั่วคราว) วัดบูรณาราม ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง                       จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์. 075-345599

2.  บริจาคเงินผ่านทางธนาคารหรือตู้เอทีเอ็ม โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิประชาร่วมใจ เพื่อก่อสร้างอาคาร”

      ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 553-2-69413-9

      ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม ซอย18กรุงเทพ ฯ  เลขที่บัญชี 070-2-16896-8

3.  เช็คสั่งจ่าย ในนาม “มูลนิธิประชาร่วมใจ เพื่อก่อสร้างอาคาร”

 

ผู้บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อบนแผ่นศิลา  เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล


หมายเหตุ มูลนิธิประชาร่วมใจ ไม่มีนโยบายการออกเดินเรี่ยไรรับบริจาค ดังนั้น หากท่านพบเห็นกลุ่มคนหรือบุคคลใด นำชื่อ เครื่องแบบ โลโก้หรือตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิประชาร่วมใจ ไปแอบอ้างในการรับบริจาคหรือกระทำการอันไม่เหมาะสม หริอกระทำการใด ๆ ซึ่งผิดกฏหมาย กรุณาแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทันที หรือติดต่อทางมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล 


สำนักงาน(ชั่วคราว) วัดบูรณาราม 1192/1 ถนนราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000   

โทรศัพท์. 075-345599, 075-318833, 081-1734633