มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 

มูลนิธิประชาร่วมใจ โดยร่วมกับอำเภอขนอม , องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม, โรงพยาบาลขนอมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  จัดงานขึ้น ณ สำนักงานมูลนิธิประชาร่วมใจ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557

 06.00 น.-08.00 น.    กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 08.00 น.-09.00 น.    มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนหรือเยาชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์, สงเสริมการศึกษาของพระภิกษุหรือสามเณร,

                              มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช และสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

13.00 น.-15.00 น.    บริการตรวจสุขภาพและตรวจโรคฟรีจากโรงพยาบาลขนอม ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิประชาร่วมใจ อ.ขนอม

19.29 น.               ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้าประชาชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร และร่วมขับร้อง เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดี มหาราชา