มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ขอขอบพระคุณ คุณพจมาน เสริมศิริวิวัฒน์ ที่ได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท 

      มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล จ.นครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ คุณพจมาน เสริมศิริวิวัฒน์ ที่ได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทางมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล จ.นครศรีธรรมราช ขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง และขอให้คุณพจมาน เสริมศิริวิวัฒน์และครอบครัว จงได้รับบุญกุศลที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ มีความสุขกายสุขใจ สมปรารถนาทุกประการ
 
ขอเชิญร่วมสมทบทุน “โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัย”
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสบทบทุนก่อสร้างได้ดังนี้
1. บริจาคโดยตรงด้วยตัวเองที่ มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล(สำนักงานชั่วคราว) วัดบูรณาราม ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์. 075-345599
2. บริจาคเงินผ่านทางธนาคารหรือตู้เอทีเอ็ม โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี 
“มูลนิธิประชาร่วมใจ เพื่อก่อสร้างอาคาร”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 553-2-69413-9