มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ขอขอบพระคุณ ร้านนานาวัสดุภัณฑ์บริจาคอิฐ เพื่อก่อสร้าง กำแพงเมืองจีน อาคารตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม 

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล จ.นครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ ร้านนานาวัสดุภัณฑ์บริจาคอิฐ เพื่อก่อสร้าง กำแพงเมืองจีน อาคารตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม 
 
ทางมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล จ.นครศรีธรรมราช ขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง จงได้รับบุญกุศลที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ มีความสุขกายสุขใจ สมปรารถนาทุกประการ
 
ขอเชิญร่วมสมทบทุน “โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัย”
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสบทบทุนก่อสร้างได้ดังนี้
1. บริจาคโดยตรงด้วยตัวเองที่ มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล(สำนักงานชั่วคราว) วัดบูรณาราม ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์. 075-345599
2. บริจาคเงินผ่านทางธนาคารหรือตู้เอทีเอ็ม โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี 
“มูลนิธิประชาร่วมใจ เพื่อก่อสร้างอาคาร”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 553-2-69413-9