มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

อบรมทบทวนหลักสูตร “การกู้ภัยทางน้ำ ผิวน้ำ และการค้นหาและกู้ภัยใต้น้ำ 

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล แผนกบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมทบทวนหลักสูตร “การกู้ภัยทางน้ำ ผิวน้ำ และการค้นหาและกู้ภัยใต้น้ำ"
วันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ. 2567 คุณอิทธิกร สมศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ มอบหมายให้แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำโดยคุณณัฐติพงษ์ ขาวผ่อง หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมด้วยจ่าสิบตรีไพศาล เปรมสุข ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์แผนกบรรเทาสาธารณภัย คุณอัฉฤทธิ์ ไกรนุกูล หัวหน้าชุดอาสาสมัคร คุณเอกดนัย หนูริน ผู้ควบคุมการฝึก นำทีมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแผนกบรรเทาสาธารณภัยจัดอบรมทบทวนหลักสูตรภายใน “การกู้ภัยทางน้ำ ผิวน้ำ และการค้นหาและกู้ภัยใต้น้ำ” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567 ให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ จำนวน 20 คน เพื่อเป็นการเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการช่วยเหลือกู้ภัยทางน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครนครศรีธรรมราช (สถานที่ฝึภาคทษฎีและฝึกภาคปฏิบัติ) และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง น้ำตกพรหมโลก (สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติและการจำลองสถานการณ์)ในการนี้ทางมูลนิธิประชาร่วมใจขอขอบพระคุณผู้ให้การอนุเคราะห์อุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยชมรมแบ่งปัน(เพื่อ)คนรอ ที่สนับสนุนอุปกรณ์ประดาน้ำและเครื่องอัดอากาศตลอดการฝึก และพ.อ.อ.พงศกร ชูพันธ์ (สจ. เก่ง ขนอม) สนับสนุนอุปกรณ์ประดาน้ำครบชุดมาใช้ในการฝึกครั้งนี้มูลนิธิ​ประชา​ร่วมใจ​ องค์การ​สถาน​สาธารณกุศล​
โทรศัพท์​ 075-345599​, 081-1734633, 089-1959558มูลนิธิ​ประชา​ร่วมใจ​ องค์การ​สถาน​สาธารณกุศล​ เป็นสมบัติของประชาชน​ ทุกเชื้อชาติ​ ศาสนา"ทุกชีวิต​มีค่า​ เรา​ปรารถนา​ ให้​ปลอดภัย"