มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
ประธานกรรมการ มูลนิธิประชาร่วมใจ ให้สัมภาษณ์ รายการเช้านี้ที่เมืองคอน