มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
NBT เพื่อสังคม ตอนมูลนิธิประชาร่วมใจ