มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
บทความทั้งหมด
โครงสร้าง​เสาสัญญาณ​ ..

อบรมทบทวนหลักสูตร “ก ..

1/11/2565 ความคืบหน้ ..

ขอขอบพระคุณ ร้านนานา ..

ความคืบหน้างานสร้างค ..

ขอขอบพระคุณ คุณพจมาน ..

อุบัติเหตุระหว่างรถย ..

เปิดรับต่อบัตรอาสาสม ..

พบศพผู้เสียชีวิต อ.เ ..

โดนยิงด้วยอาวุธปืนเส ..

ช่วยเหลือปวดท้องใกล้ ..

โดนยิงด้วยอาวุธปืนเส ..

อุบัติเหตุระหว่างรถย ..

ความคืบหน้าการก่อสร้ ..

ความคืบหน้า อาคารที่ ..

คุณจิมมี่ ชวาลา เป็น ..

ความคืบหน้า อาคารที่ ..

เทศกาลกินเจ มูลนิธิป ..

ความคืบหน้า อาคารที่ ..

ความคืบหน้า อาคารที่ ..

พิธียกเสาเอกอาคารกุฎ ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ อ ..

นาย ศิริพัฒ พัฒกุล ผ ..

ประชุมผู้ประสานงานอำ ..

ความคืบหน้าการก่อสร้ ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

ทำพิธีเปิดอาคารหลังใ ..

พิธียกเสาเอกอาคารห้อ ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

ความคืบหน้า การก่อส ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

พระบุญฤทธิ์ หงส์ประส ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

เทศกาลกินเจ มูลนิธิป ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

พิธียกเสาเอกตำหนักพร ..

ตอกเสาเข็มอาคารปฏิบั ..

มูลนิธิประชาร่วมใจพร ..

คณะสันนิบาตมูลนิธิได ..

ตอกเสาเข็มอาคารรับรอ ..

เข้าเยี่ยมจุดบริการ ..

อาคารประชาสัมพันธ์มู ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

พระบุญฤทธิ์ หงส์ประ ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

มอบเรือกู้ภัยช่วยเหล ..

พระบุญฤทธิ์ หงส์ประส ..

เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ..

เทศกาลกินเจ 2560 มูล ..

เรียนเชิญรับประทานอา ..

โครงการฝึกอบรมเพื่อพ ..

พิธีพระราชทานเพลิงศพ ..

พิธียกศพประดิษฐานบนเ ..

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ..

จ้าหน้าที่กู้ชีพอาสา ..

ร่วมงานและอำนวยความส ..

ร่วมงานและอำนวยความส ..

ร่วมงานฉลองเปิดศาลเจ ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ เ ..

Mr.Chen shengmao พร้ ..

ประธานกรรมการมูลนิธิ ..

มอบทุนเพื่อจัดซื้อชุ ..

มอบทุนเพื่อจัดซื้อชุ ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ อ ..

มอบทุนเพื่อจัดซื้อชุ ..

มอบทุนเพื่อจัดซื้อชุ ..

ร่วมงานทำบุญอุทิศส่ว ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ อ ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ อ ..

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู ..

สโมสรโรตารีนครศรีธรร ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ เ ..

เข้าร่วมอบรม หลักสูต ..

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู ..

พิธีวางศิลาฤกษ์ ตำหน ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

ขอเรียนเชิญพี่น้องปร ..

พระบุญฤทธิ์ หงส์ประส ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

ร่วมพิธีพระราชทานเพล ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ อ ..

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู ..

พระบุญฤทธิ์ หงส์ประส ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ ร ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ อ ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู ..

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู ..

พสกนิกรอำเภอขนอม พร้ ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ ร ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

มูลนิธิประชาร่วมใจเข ..

เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ อ ..

พระบุญฤทธิ์ หงส์ประส ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

เทศกาลกินเจ มูลนิธิป ..

คุณอนันต์ อนันตเสรี ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ อ ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ จ ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

ร่วมเป็นเจ้าภาพในกา ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

วามคืบหน้า การก่อสร้ ..

พิธียกเสาเอกอาคารพลั ..

ร่วมประจำจุดปฐมพยาบา ..

ร่วมจัดนิทรรศการโรง ..

เรียนเชิญผู้สนับสนุน ..

อำนวยความสะดวกการแข่ ..

ร่วมซ้อมแผนเหตุเพลิง ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ อ ..

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้า ..

เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ..

เริ่มต้นตอกเสาเข็ม อ ..

มูลนิธิประชาร่วมใจอ ..

เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ..

พิธีทำบุญ อุทิศส่วนบ ..

ความคืบหน้า การก่อสร ..

ร่วมปล่อยขบวน สงกราน ..

เจ้าหน้าที่มูลนิธิปร ..

ร่วมซ้อมแผนอุบัติเหต ..

ร่วมงานวันวิชาการโรง ..

ตัวแทนจากมูลนิธิประช ..

พระบุญฤทธิ์ หงส์ประส ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ อ ..

รายงานอุบัติเหตุช่วง ..

ผกก.สภ.ขนอม มอบกระเช ..

ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจร ..

รำลึก 10 ปี สึนามิ จ ..

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ช ..

คณะจากสำนักงานเขตทุ่ ..

พสกนิกรอำเภอขนอม พร้ ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ ร ..

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ..

Mr.Alan Tan นำคณะจาก ..

ตัวแทนมูลนิธิประชาร่ ..

รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณี ..

ดร.หวู่ หมิง เจียง แ ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ อ ..

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและ ..

อิ่มบุญ อิ่มใจ ถือศี ..

ร่วมฝึกซ้อมแผนระงับอ ..

ร่วมใจท่าศาลา ร่วมใจ ..

หน่วยบริการการแพทย์ฉ ..

อำนวยความสดวกและสนับ ..

อำนวยความสดวกและสนับ ..

เข้าร่วมและสนับสนุนร ..

เข้าร่วมกิจกรรมและบ ..

เข้าร่วมซ้อมแผนจราจล ..

มูลนิธิประชาร่วมใจอง ..

เข้าเยี่ยมจุดบริการต ..

ร่วมกิจกรรม รณรงค์สง ..

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู ..

ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจร ..

ร่วมงานวันผู้สูงอายุ ..

เจ้าหน้าที่มูลนิธิปร ..

อำนวยความสดวก การแข่ ..

อำนวยความสะดวก ในงาน ..

ร่วมซ้อมแผนการค้นหาแ ..

ร่วมซ้อมแผนป้องกันแล ..

ประธานกรรมการมูลนิธิ ..

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ ..

รองผู้ว่าเมืองคอนตร ..

จัดนิทรรศการ วันอุบั ..

ผู้ว่าราชการจังหวัดน ..

ประธานกรรมการ มูลนิธ ..

มูลนิธิประชาร่วมใจจั ..

ร่วมงานครบรอบปีที่ 7 ..

คณะกรรมการและเจ้าหน้ ..

แจกสิ่งของบรรเทาทุกข ..

เจ้าหน้าที่มูลนิธิป ..

ร่วมพิธีเปิดโครงการเ ..

ซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้ ..

ร่วมงานเเข่งขันกีฬาส ..

อิ่มบุญ อิ่มใจ ถือศี ..

คณะกรรมการและเจ้าหน้ ..

รองเลขาธิการ สถาบัน ..

พิธีวางศิลาฤกษ์ มูลน ..

ประชุมเตรียมงาน "วาง ..

ร่วมวางพานพุ่มในงาน ..

คนดี...ที่ควรยกย่อง ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ อ ..

กิจกรรมรณรงค์ “ถนนสา ..

พระบุญฤทธิ์ หงส์ประ ..

ร่วมเปิดงานวันวิชากา ..

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ ..

มูลนิธิประชาร่วมใจ ร ..

หน่วยกู้ชีพมูลนิธิปร ..

พิธีมอบรถพยาบาลเพื่อ ..

รางวัล "คนศรีเมืองนค ..