มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
บทความทั้งหมด


- ประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตรประจำตัวอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ประจำปี 2560

- ประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตรประจำตัวอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ประจำปี 2559

- "ประชาร่วมใจ ถึงไม่ต้องการก็ต้องช่วย" หนังสือพิมพ์รักบ้านเกิด

- อาสาสมัครประชาร่วมใจ ตั้งจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2558

- การใช้โปรแกรม PhotoScape แก้ไขภาพเป็นกลุ่ม

- รายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 มูลนิธิประชาร่วมใจ

- ขอความร่วมมืออาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกชนิด

- ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

- ประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตรประจำตัวอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ประจำปี 2558

- การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มแก่ผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปีที่ ๖

- การดำเนินการก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ และแนวรั้วกำแพงกันดิน

- คู่มือการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ

- อุปกรณ์สำคัญใน "กระเป๋ายังชีพ"

- ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติปี57

- สรุป อุบัติเหตุพื้นที่นครศรีธรรมราช ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย

- กำหนดการรับบัตรประจำตัวอาสาสมัครฯ เขตอำเภอเมือง

- ประชุมสามัญอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ประจำปี 2556

- ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวามหาราช

- การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มผู้ปฏิบัติการ สพฉ. ปีที่ 5

- วิทยุสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต (RoIP) มูลนิธิประชาร่วมใจ เพื่อใช้รองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ

- พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ : พระระวังภัย (1) - เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1066

- รางวัลคนดีศรีเมืองนคร นายชัยเลิศ ธรรมศรัทธา

- ประกาศจาก “สถานีวิทยุควบคุมข่ายสื่อสารในกิจการเพื่อสาธารณกุศลภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช”

- เรียนเชิญอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองสมโภชน์ และพิธีเปิดการอบรมการกู้ชีพ - กู้ภัย